Welkom op de home page van het Netwerk Kabuki Syndroom.

De twee belangrijkste doelen van het Netwerk Kabuki Syndroom (NKS) zijn:

– Het verstrekken van informatie over het Kabuki Syndroom (KS)
– Het bij elkaar brengen van families om ervaringen te kunnen uitwisselen

Het Kabuki Syndroom is een zeldzame aandoening gekenmerkt door een wijd spectrum

aan symptomen. De geschatte incidentie is ongeveer 1:32.000. Het waren twee Japanse

artsen, Dr. Niikawa en Dr. Kuroki, die onafhankelijk van elkaar het syndroom voor het

eerst beschreven in 1981. De naam “Kabuki” werd gekozen vanwege de overeenkomst

die werd gezien tussen de gelaatstrekken van de personen en de manier waarop de acteurs

van het traditionele Japanse Kabuki theater zich opmaakten. Het spectrum van medische

kenmerken die voorkomen bij personen met het KS is divers, maar alle personen hebben

sterk op elkaar lijkende gelaatstrekken, zoals wijde ‘oogspleten’, eversie van het

buitenste ooglid en boogvormige wenkbrauwen. Leerproblemen, variërend in ernst,

komen vaak voor.