Expertisecentrum

Expertisecentrum

Het Maastricht UMC+ is erkend als Expertisecentrum Zeldzame syndromen en ontwikkelingsstoornissen / verstandelijke beperkingen. Dit door de minister van Volksgezondheid erkende expertisecentrum heeft in Nederland een voortrekkersrol bij het ontwikkelen van zorg en het doen van onderzoek op dit terrein. Binnen dit expertisecentrum is het MUMC+ specifiek erkend voor het Kabuki-syndroom. Het expertisecentrum Kabukisyndroom biedt specialistische zorg en doet wetenschappelijk onderzoek betreffende het Kabuki-syndroom.